OYO凯源饭店(凤凰山公园近龙泽南路店) 酒店;其他

区       域:河北省 - 唐山市 - 路北区

地       址:河北省唐山市路北区北新东道13号

电       话:(0315)2857799

价       格:68.0

营业时间:10:00-14:00,17:00-21:00

用户观点:近景点

OYO凯源饭店(凤凰山公园近龙泽南路店)附近星级酒店